Niet energie maar energiekosten verlagen

Onze voorzitter Jurrian van den Beukel kon afgelopen maandag na lange tijd weer een thema avond aftrappen. Op locatie van het bekende Westland Infra werden we verwelkomd voor een thema avond ‘energie’. De opkomst was hoog met een 60-tal leden. De wereld vindt dat de tuinbouwsector energie moet besparen. Dit gebeurt al op verschillende manieren, maar levert niet altijd een besparing van energiekosten op. Echter is er in de huidige markt ook een besparing van energiekosten nodig, omdat te hoge kosten het voortbestaan van een bedrijf in gevaar kunnen brengen. Tijdens de avond hebben Capturam en DNO de tuinbouwjongeren handsvaten gegeven om energiekosten op lange en korte termijn te besparen.

Capturam is een dochtermaatschappij van JUVA met zusterbedrijven Westland Infra en Anexo. Capturam legt de focus op de energietransitie in Westland en Midden-Delfland. Capturam is samen met HVC en GTNL trekker van het Warmte Systeem Westland, waarbij alle individuelen aardwarmte projecten en organisaties in de regio samen om tafel krijgen om één visie uit te stralen wat betreft de warmtetransitie.

Daarnaast houdt Capturam zich bezig met de toekomst van de mogelijkheden van waterstof. Dit is mogelijk één van de technieken die we kunnen gebruiken in de glastuinbouwsector om verder te verduurzamen. Zo wordt er op dit moment door Jenbacher getest met WKK’s op waterstof. Echter bieden deze nog niet het gewenste rendement, want van elektra naar waterstof en terug levert 2x een verlies op van ongeveer 25%. Het voordeel is dat deze energie makkelijker is op te slaan. Als laatste onderwerp kwam Multi-Commodity Smart grid naar voren. Door de verduurzaming heeft het netwerk het steeds zwaarder. Capturam zoekt naar een efficiënt systeem door de bron en consumptie dichtbij elkaar te laten. Dit geldt voor alle verschillende energiestromen.

De tweede spreker van de avond was Jeroen Dingemans van DNO Energie. Hij gaf een inkijk in de huidige energie dagmarkt. Naast lange termijn posities focust DNO zich op een optimale APX/onbalans/intraday sturing. Zij hebben een stuurbox ontwikkeld waarmee WKK’s, warmtepompen of windparken gestuurd kunnen worden op onbalans bewegingen. Tennet heeft als doel om het elektranet in balans te houden. Dat kunnen zij doen door middel van een prijsprikkel (onbalansmarkt). In tijden van toenemende ‘onbetrouwbare’ duurzame energie en afname van ‘betrouwbare’ fossiele energie is de vraag naar flexibel vermogen gestegen. Met de stuurbox kun je hier actief op inspelen.

Als de prijsprikkel niet genoeg is om het net in balans te houden, kan Tennet ook regelvermogen, reservevermogen en noodvermogen inzetten. De tuinbouwsector kan met behulp van de WKK of belichting inspelen op de noodvermogen markt.

DNO is één van de partijen die de mogelijkheid faciliteert om vermogen voor noodvermogen te kunnen aanbieden. Dit bieden zij in 2 vormen aan. Ten eerste is er vast vermogen. Bij vast vermogen ben je verplicht om 24 uur beschikbaar te zijn voor vermogen. Hierbij ontvang je een vergoeding van Tennet voor het beschikbaar stellen van vermogen. Daarnaast krijg je nog een extra vergoeding als er daadwerkelijk een afroep plaatsvindt. Mocht je niet kunnen garanderen om 24 uur beschikbaar te zijn, biedt DNO ook de mogelijkheid om mee te doen met een tweede optie, Flex noodvermogen. Hierbij ben je niet verplicht om beschikbaar te zijn, maar mocht er een afroep zijn en je kunt nog schakelen dan krijg je hier alsnog de extra vergoeding over.

Al met al staan er mooie plannen op de planning waarin het Westland zijn saamhorigheid laat zien om iets groots te ontwikkelen. De energietransitie komt steeds dichterbij, maar hedendaags en mogelijk nog langer zal de WKK of ander flexibel vermogen van enorme waarde zijn om het netwerk te ontlasten of te voorzien van energie.

Afsluitend was er een borrel om weer bij te praten over de huidige ontwikkelingen. Wij willen Capturam bedanken voor haar gastvrijheid en beide sprekers bedanken voor hun presentatie.