OVER ONS

Wie zijn we
Tuinbouw Jongeren Westland (TJW) is een netwerk voor jongeren van 16 tot 35 jaar die actief zijn in de glastuinbouwsector. Dit netwerk is een vereniging van meer dan 300 leden. Deze leden bestaan uit (potentiële) glastuinbouwondernemers en werknemers van gerelateerde bedrijven zoals banken, handelsbedrijven, makelaars en toeleveranciers. Voor de leden worden er maandelijks bijeenkomsten georganiseerd die inspelen op actuele onderwerpen binnen de maatschappij en tuinbouwsector. Hierbij staan kennisuitwisseling en verbondenheid centraal. TJW bestaat uit een mix van twaalf bestuursleden die actief zijn als glastuinbouwondernemer of werknemer zijn van gerelateerde bedrijven.

Missie & Visie
TJW wil tuinbouwjongeren onafhankelijk informeren over en enthousiasmeren voor de tuinbouwsector en wil de tuinbouwjongeren daarmee handvatten bieden waarmee zij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de toekomst van de tuinbouwsector.

Door het organiseren van ledenavonden en bedrijfsbezoeken wil TJW de tuinbouwjongeren informeren en enthousiasmeren. De thema’s van deze bijeenkomsten zijn hoofdzakelijk gerelateerd aan of toepasbaar op de tuinbouwsector. De leden worden betrokken bij de keuzes voor de thema’s van de ledenavonden, zodat deze optimaal aansluiten op de interesses van onze leden. TJW is een onafhankelijke vereniging, maar zoekt wel de samenwerking met brancheverenigingen, scholen en bedrijven om haar missie te bereiken. Er is veel ruimte voor gezelligheid, zodat de tuinbouwjongeren elkaar leren kennen en een netwerk opbouwen. Elke bijeenkomst wordt daarom afgesloten met een borrel en worden er diverse festiviteiten georganiseerd.

Geschiedenis

De geschiedenis van Tuinbouw Jongeren Westland gaat terug naar meer dan 70 jaar geleden. Na de Tweede Wereld Oorlog is in de jaren 50’ vanuit de Land- en Tuinbouwbond (LTB) een jongeren afdeling opgericht. Dit heette de Jongeren LTB en dit was een club van jongeren uit de land- en tuinbouw. De JLTB richtte zich op de belangenbehartiging voor de jonge Westlandse tuinder. Thema’s die toen actueel waren, die zijn dat nog steeds. Er werden informatieavonden georganiseerd en de jongeren vertegenwoordigden hun stem bij de LTB.

Begin jaren ’90 werd de organisatie omgedoopt naar JWLTO, de Jongeren Westlandse Land- en Tuinbouw Organisatie. Deze club organiseerde informatieavonden, behartigde belangen, ging op excursie buiten het Westland en organiseerde schuurfeesten.

Vandaag de dag staat deze club bekend als Tuinbouw Jongeren Westland (TJW) en worden er diverse activiteiten georganiseerd voor zo een 300 leden. De activiteiten zijn gericht op het informeren en enthousiasmeren van de tuinbouwjongeren. Daarnaast pakt TJW een rol om op te komen voor de toekomst voor de jongeren in de sector door duurzame relaties na te streven met de leden, het bedrijfsleven, de overheid en maatschappij.