TJW 50 jaar: ‘De reünie JWLTO JLTB’

Afgelopen vrijdag 13 januari hebben we ons 50-jarig bestaan gevierd. Hierbij waren een aantal huidige leden, maar bovenal een groot deel oud-bestuursleden aanwezig.

De avond werd geopend door de twee dagvoorzitters: Richard Bremmer, werkzaam bij BVB en Wouter Duijvesteijn, werkzaam bij Beyond Chrysanten. Daarna werd iedereen welkom geheten door onze huidige voorzitter Jurrian van den Beukel en was het tijd voor wat vragen aan de oprichters van onze organisatie.

Leo Zwinkels en Kees Duivesteijn vertelden over de behoefte vanuit LTO om een Westlandse tuinbouworganisatie op te richten. Het doel van de bijeenkomsten die ze zouden organiseren zou zijn om een lobby te vormen richting de politiek. Kees vulde hierbij aan dat er ook behoefte was vanuit de jeugd om naast de bestaande initiatieven in de dorpskernen ook een Westlandse tak op te starten. De eerste bijeenkomst in de Kandelaar te Naaldwijk werd op deze manier een feit.

Er is een heleboel veranderd in het verenigingswerk sinds die tijd als we de verhalen van een aantal bestuursleden mogen geloven. De uitnodiging ging destijds via de krant want e-mail, laat staan social media, bestond toen niet. Wanneer er een avond georganiseerd moest worden betekende dit dat er gebeld moest gaan worden met het bedrijf waar een desbetreffend lid werkte om zo het lid te werven voor een ledenavond. Het grootste euvel was nog de contributie welke jaarlijks fysiek moest worden opgehaald omdat een automatische incasso of een Tikkie sturen nog lang niet tot de mogelijkheden behoorde. Wat dat betreft heeft het bestuur het nu een stuk eenvoudiger dan toen.

Naast de verschillen die er waren in vergelijking met toen konden de generaties wel een belangrijke overeenkomst vinden en daaruit een eenduidige conclusie trekken: De uitdagingen van toen zijn nog steeds dezelfde als die van vandaag de dag. In de afgelopen 50 jaar heeft Tuinbouw Nederland zich zorgen gemaakt om vier zaken:

  • Energie
  • Huisvesting van arbeidsmigranten
  • Krimpende chemiekast
  • Herstructurering van de glastuinbouw

De conclusie die we konden stellen was er nog geen uitdaging te groot is geweest. Dat is een mooie opsteker voor de volgende 50 jaar! De oudere generatie was van mening dat we ons in moesten blijven zetten voor de lobby naar de politiek in Den Haag en Brussel om de stem van de jongeren te laten klinken. Dit heeft de afgelopen 50 jaar namelijk ook verschil gemaakt in de beleidsvorming!

We kijken terug op een zeer geslaagde reünie waarbij we hebben geproost op de volgende mijlpaal en een bloeiende sector. We gaan bespreken wat we kunnen doen om de lobby van de tuinbouwjongeren nieuw leven in te blazen.

Bedankt voor dit geweldige feest en we zien jullie graag weer op de volgende bijeenkomst.

 

Groeten

Bestuur Tuinbouw Jongeren Westland