Out of the box ledenavond bij Lely

Op maandagavond 23 oktober werden we hartelijk ontvangen op de Lely Campus in Maassluis. De aanmeldingen stroomden binnen voor de ledenavond. Waarbij zo’n 80 TJW’ers de kans kregen om een kijkje te nemen in het bedrijf Lely en de productielocatie, die sinds 2013 weer onder één dak is samengebracht met het hoofdkantoor.

Coert van Lenteren gaf de leden een presentatie over het ontstaan van Lely, de managementkeuzes die in de loop der jaren zijn genomen en de toekomstvisie van het bedrijf. Er werd veel duidelijk over waar Lely zich mee bezighoudt. Hoewel het bij een vluchtige blik langsrijdend de associatie wekt dat het iets met landbouw te maken heeft, was er weinig bekend over wat er werkelijk gebeurt in ‘dat gebouw langs de A20’.

Lely is al actief in de agrarische sector sinds 1948. In de eerste 40 jaar lag de nadruk vooral op mechanische automatisering, zoals de harkkeerder, grondbewerkingsmachines en maaibalken. Dit is een vakgebied waarin Lely altijd in uitblonk en ze hebben nog steeds een groot aantal patenten op de machines en technieken die ze ontwikkelen. Op dit moment hebben ze meer dan 1500 actuele patenten op hun naam.

De ware kracht van Lely ligt echter in het vermogen om patenten te benutten. Dit leidde uiteindelijk tot het idee voor een geautomatiseerde melkrobot, hoewel velen aanvankelijk niet geloofden in de haalbaarheid ervan. Lely besloot deze melkrobot zelf te ontwikkelen, en dit bracht hen tot waar ze nu staan: een toonaangevend internationaal familiebedrijf in de agrisector, leverancier en partner op het gebied van innovatieve oplossingen en gerichte services voor veehouders.

In 2017 verkocht Lely haar divisie voor ruwvoerwinning machines, voor de focus op melkveehouderijen. Wat het bedrijf op dat moment aanzienlijk deed inkrimpen. Toch staat het bedrijf nu, 6 jaar later, weer op hetzelfde aantal medewerkers als toen: zo’n 2300 medewerkers wereldwijd.

Als internationaal familiebedrijf in de agrisector werkt Lely dagelijks aan het verbeteren van het leven van veehouders met innovatieve oplossingen en op maat gemaakte services. Ze bieden oplossingen voor vrijwel alle taken in de koeienstal, van melken, voeren tot reinigen en adviseren over efficiënt stalmanagement met behulp van geavanceerde managementsystemen. Hun visie wordt geleid door de wensen en keuzes van hun klanten. In de afgelopen 75 jaar hebben ze talloze innovaties geïntroduceerd, altijd met als doel het leven van boeren wereldwijd gemakkelijker te maken en samen te werken aan een duurzame, winstgevende en plezierige toekomst in de agrarische sector.

Bij Lely draait het niet alleen om het verkopen van producten, maar ook om het bieden van kennis en toegevoegde waarde. De koe staat centraal en met behulp van geavanceerde technologie meten ze verschillende aspecten en koppelen deze informatie terug naar de boeren. Ze meten bijvoorbeeld het stressniveau van de koe via de melk, daarnaast verzamelen ze nog veel meer gegevens en er zijn binnen Lely maar liefst 100 medewerkers die aan data-analyses werken.

Wist je dat:

  • Lely slechts 7 machines heeft die ze verkopen, waarvan de automatische melkmachine, ook wel Lely Astronaut genoemd, hun kernactiviteit is.
  • Lely zich uitsluitend richt op koeien.
  • Het bedrijf maar liefst 250 toeleveranciers heeft voor de verschillende onderdelen van hun machines.

Naast de presentatie van Coert was er ook de gelegenheid om de fabriek te bezichtigen, waar met name de melkrobots worden vervaardigd. Hier kregen de jongeren uitleg over de verschillende stappen in het productieproces. Het was fascinerend om te zien hoe alle werkplekken volgens het LEAN-principe zijn ingericht en hoe het 5S-principe (scheiden, schikken/structureren, schoonmaken, standaardiseren, standhouden) werd toegepast. Er werd ook stilgestaan bij de variatie in het werk, de verschillende cursussen die aan het personeel worden aangeboden, en de snelheid en precisie waarmee elke machine wordt gemonteerd, getest en verpakt.

We kijken terug op een zeer geslaagde avond en zullen het ‘out of the box’ thema zeker ook volgend jaar weer terug laten komen.