Ledenavond energiebesparingsplicht en subsidies glastuinbouw

Onlangs hebben veel glastuinbouwondernemingen een brief ontvangen van het RVO waarin zij werden geïnformeerd over de Energiebesparingsplicht. Tot 2023 was de sector hiervan vrijgesteld, maar daar komt met ingang van 1 juli een einde aan. Om meer informatie te verkrijgen over deze verplichting hebben wij een ledenavond georganiseerd met als sprekers Tim van Aalst van AABNL, Wilko Wisse van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Tim Kortekaas van Moore DRV.

De presentatie van avond is hier terug te vinden.

Tim van Aalst gaf aan dat de energiebesparingsplicht geldt voor elke locatie bij:
– Verbruik van meer dan 50.000 kWh elektrische energie of;
– Verbruik van meer dan 25.000 m3 aardgas (equivalenten)
Wanneer een onderneming boven deze grens zit, geldt de rapportage verplichting en zullen alle energiebesparende maatregelen die in de Erkende Maatregelen Lijst (EML) staan, met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uitgevoerd moeten worden. Hierbij wordt wel de nuance gemaakt of de maatregel ook daadwerkelijk energiebesparing realiseert en of de onderneming niet in zijn activiteiten wordt belemmerd.
De lijst met maatregelen ligt momenteel nog ter consultatie en dus kan iedereen hier nog een mening over hebben. Per 1 juli zal de verplichting wel van kracht worden.

Als tip gaf Tim nog mee: “Begin op tijd”. De verplichting heeft namelijk aardig wat aarde in voeten.
Ook is deze verplichting voor de sector juist een kans om te laten zien hoeveel energiebesparende maatregelen er al zijn uitgevoerd.

Als volgende spreker nam Wilko Wisse van RVO het woord. Wilko gaf aan dat de energiebesparingsplicht bijdraagt aan de doelstelling om duurzame glastuinbouw te realiseren in 2040. Wilko ging verder met het benoemen van verschillende regelingen voor de glastuinbouw als de Marktinnovatie Energie-innovaties glastuinbouw (MEI) en Energie-efficiëntie glastuinbouw EG).
De MEI- regeling stimuleert innovatieve projecten, waar de EG- regeling maatregelen stimuleert die al significante energiebesparing hebben bewezen.
Ook gaf Wilko aan altijd bereikbaar te zijn voor bevindingen vanuit de praktijk.

Als derde en laatste spreker nam onze penningmeester Tim Kortekaas van Moore DRV het woord. Hij vertelde ons het een en ander over Moore DRV, de gastheer van vanavond. Verder schetste hij de subsidiemogelijkheden voor de glastuinbouw en ook specifiek voor de energiebesparingsplicht. Veel van de verplichte maatregelen, zijn namelijk ook subsidiabel.

Gedurende de gehele avond werden er veel interessante vragen gesteld en mooie discussies gestart.
Hier gingen de sprekers en aanwezigen dan ook mee verder tijdens de borrel onder het genot van een drankje en een bittergarnituur.
Graag willen wij Tim van Aalst, Wilko Wisse en Tim Kortekaas nogmaals hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan deze geslaagde avond.

De volgende ledenavond zal plaatsvinden op 19 juni in het WHC waarbij wij als Tuinbouw Jongeren samen met Glastuinbouw Westland een avond zullen organiseren met als thema: “Duurzaamheid: onze license to produce”