Ledenavond in samenwerking met glastuinbouw westland Duurzaamheid: onze license to produce

Maandag avond 19 juni werd de tweede editie georganiseerd van een gecombineerde bijeenkomst tussen Glastuinbouwondernemers uit het Westland en Tuinbouwjongeren Westland. Het gekozen thema, duurzaamheid, is er een die veel besproken is het afgelopen jaar. De gastsprekers kwamen vanuit verschillende disciplines.

De presentatie van de avond is hier terug te vinden.

Zo was Arne Bac van de Rabobank aanwezig hij ging in op de cijfers van de duurzame glastuinbouw. Komende jaren zullen we nog bewuster om moeten gaan met de middelen die we gebruiken. De overheden zullen in de toekomst meer en meer beperkingen op gaan leggen die het voor sommige teelten onhaalbaar maken om hier te blijven produceren.

Edith Bentvelsen van Ter Laak nam ons mee in haar visie op de bloemen en planten teelt onder glas. Er zijn veel negatieve berichten over de glastuinbouw in het nieuws. Met name de pessimistische opmerkingen van Arjan Lubach zijn opmerkelijk te noemen. Edith gaf aan dat we hem ook niet volledig ongelijk kunnen geven. Echter brengt dat ons op de vraag: Maar hoe dan wel. Bij Ter Laak geloven ze in een balans tussen opbrengst en milieu. Waar nu de euro’s meer wegen dan het milieu zal er naar verwachting een periode komen waar deze omgedraaid zullen zijn, om uiteindelijk weer in balans te komen. De komende jaren moeten we van een afwachtende houding en een wijzende hand overgaan naar een aanpak mentaliteit. We moeten ons afvragen wat in onze mogelijkheden ligt om wel te veranderen. Met de versnellers wordt hier over nagedacht om als keten een verandering teweeg te brengen.

Anne de Vries, jurist van stichting Natuur en Milieu nam de zaal mee op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen. De komende jaren zullen meer en meer chemische middelen wegvallen. Als glastuinbouw hebben we de unieke kans om bestaansrecht te behouden door ons gesloten principe het recht te houden om op een goede manier gebruik te kunnen maken van gewasbeschermingsmiddelen. Echter moeten er dan wel nog wat lekkages opgespoord worden want de kaart met metingen aan het oppervlaktewater liet iets anders zien dan gesloten kassen.

Deze presentaties zette de zaal goed aan het denken, dit werd duidelijk toen er mogelijkheid was om vragen te stellen. Hierbij werd duidelijk dat Natuur & Milieu vaak belemmerd wordt in de lobby om duidelijke regelgeving te krijgen binnen Europa. Er werd ook erkend dat er een fout zat in de toelatingstoetsen voor groene middelen. Als we hier meer en meer naar toe gaan, zullen we deze procedure ook moeten versnellen.

Dit alles was genoeg stof om over na te praten bij de borrel.